Bli medlem

Søknad om medlemskap i NIP

Søknaden om medlemsskap blir sendt til foreningens styre. Styret vil i henhold til vedtektene behandle søknaden om medlemsskap på neste styremøte. Det kan derfor ta noe tid før det kommer tilbakemelding på medlemsøknad. Årskontigent er kr 600.

  Navn (obligatorisk)

  Tittel

  Fødselsdato

  Nasjonalitet

  Arbeidsgiver

  Abeidsgivers adresse

  Postnr./-sted

  Mobil (obligatorisk)

  Telefon

  Telefaks

  E-post (obligatorisk)

  Privat adresse (obligatorisk)

  Postnr./-sted (obligatorisk)

  Utdannelse

  Praksis, generell

  Praksis, Industrielt rettsvern