Bli medlem

Søknad om medlemskap i NIP

Søknaden om medlemsskap blir sendt til foreningens styre. Styret vil i henhold til vedtektene behandle søknaden om medlemsskap på neste styremøte. Det kan derfor ta noe tid før det kommer tilbakemelding på medlemsøknad.

Navn (obligatorisk)

Tittel

Fødselsdato

Nasjonalitet

Arbeidsgiver

Abeidsgivers adresse

Postnr./-sted

Telefon (obligatorisk)

Mobil

Telefaks

E-post (obligatorisk)

Privat adresse

Postnr./-sted

Utdannelse

Praksis, generell

Praksis, Industrielt rettsvern