Bli medlem

Søknad om medlemskap i NIP

Søknaden om medlemsskap blir sendt til foreningens styre. Styret vil i henhold til vedtektene behandle søknaden om medlemsskap på neste styremøte. Det kan derfor ta noe tid før det kommer tilbakemelding på medlemsøknad. Årskontigent er kr 600.

Personalia

Kommentar