Rapporten «Belønning av Arbeidstakeroppfinnelser»

På bakgrunn av medlemmenes erfaring ønsker foreningen å bidra til veiledning ved å formidle erfaringer og praktiske eksempler fra industrien i forhold til Loven om arbeidstakeroppfinnelser.  Derfor satte NIP tidligere ned en arbeidsgruppe som utarbeidet rapporten «Belønning av arbeidstakeroppfinnelser» Tidligere versjoner av rapporten blir brukt internt i norske selskaper og blitt referert til i tvistesaker. Rapporten er egnet for alle som er involvert i prosesser rundt patentering i norske bedrifter, slik som oppfinnere, patentansvarlige og bedriftens ledelse.

Nå har styret utgitt en oppdatert versjon «Belønning av arbeidstakeroppfinnelser». I den nye versjonen har vi fått med nytt og oppdatert eksempelmaterialet. Vi har gjennomgått og strukturert materialet litt annerledes som vi håper gjør heftet mer oversiktlig. Vi har tatt med ekstra avsnitt om problemstillinger som vi opplever som mer diskuterte i dag. Vi har også fått med en omtale av Meklingsnemdas jobb og oversikt over avgjørelsene som er tatt av Meklingsnemda, med referanse til manus skrevet desember 2016 av Meklingsnemdas formann. Det er også tatt inn noe mer om utfordringer for multinasjonale selskaper med oppfinnere fra flere land.

Belønning av Arbeidstakeroppfinnelser

Pris bedrift:  1500,- kr (+25 kr i porto/eksp.gebyr)

Pris person: 900,- kr (+25 kr i porto/eksp.gebyr)

The manual «Remuneration for employee inventions» is also available in English.

Kontaktperson i Tekna:

Anders Petterød Halvorsen
anders.halvorsen@tekna.no