Om NIP

Mer om Norsk Forening for Industriens patentingeniører (NIP)

Formål
Fremme formidling av nyheter, opplysninger og erfaringer innen området Industrielt Rettsvern. Virke for gode vilkår og god etikk innenfor yrket. Fremme samarbeid med myndighetene og andre foreninger innenfor området Industrielt Rettsvern.

Medlemmer/målgruppe
Ansatte i norsk industri og institusjoner med norske næringslivsinteresser som har yrkesmessig beskjeftigelse med Industrielt Rettsvern.

Foreningens styre

Foreningen drives av et styret valgt blant medlemmene på årsmøtet og støttes med sekretariatsfunksjoner fra TEKNA

Dagens styre består av:

Turid Helene Tronbøl (leder)

Carsten Lous (nestleder)

Axel Moulin (sekretær)

André Berg (styremedlem)

Anders Frölander (styremedlem)

Hovedaktiviteter (handlingsplan)

Følge utviklingen industrielt rettsvern nasjonalt og internasjonalt og formidle utviklingen til medlemmene.

Høringsinstans for alle spørsmål innen Industrielt Rettsvern.

Jobbe for å fremme aktiv og god bruk av industrielt rettsvern i norsk industri

NIP har utarbeidet og selger heftet «Belønning av arbeidstakeroppfinnelser».

Kontakt oss

NIP@tekna.no

GDPR

Norsk forening for Industriens Patentingeniører har sitt sekretariat hos Tekna, noe som innebærer hjelp til administrasjon av kursdeltakelser, markedsføring av kurs, medlemsdatabase og løpende drift. Behandling av personopplysningene i Norsk forening for Industriens Patentingeniører omfattes av beskrivelsene gitt i Teknas personvernerklæring.