Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP)

NIP er en nettverks- og interesseforening for personer i norsk næringsliv som har en yrkesmessig beskjeftigelse med saker vedrørende immaterielle rettigheter. Foreningen tar også opp bedriftsmedlemmer som ønsker å støtte foreningens arbeid. Foreningens formål er å fremme formidlingen mellom foreningens medlemmer av nyheter, opplysninger og erfaringer, å arbeide for gode vilkår og god etikk i yrkesmessige anliggender samt å fremme synet til norske næringslivsinteresser innen immaterielle rettigheter. Foreningen arbeider også for at faget skal få større innpass ved høgskoler og universiteter, og har et løpende samarbeid med eksisterende foreninger og myndigheter innenfor samme området.

NIP ble etablert i 1971 og har sitt sete i Oslo. NIP er tilknyttet Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening og FEMIPI (Fédération Européenne des Mandataires de l’Industrie en Propriété Industrielle).